Obavještenja za redovne i vanredne učenike

Više...

Ovaj dio naše stranice namijenjen je svima vama koji se želite vanredno obrazovati u ovoj Školi i na taj način steći srednju stručnu spremu, izvršiti dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju.


Nastava za zanimanja prodavač i aranžer odvija se po starom Nastavnom planu i programu, a nastava za zanimanja trgovački tehničar i poslovno-pravni tehničar odvija se po EUVET Nastavnom planu i programu.


Detaljnije o zanimanjima možete pogledati ovdje http://sts.edu.ba/

JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola u Sarajevu nudi mogućnost upisa vanrednih učenika na četiri zanimanja

Trogodišnji stepen Četverogodišnji stepen
Trgovac Poslovno-pravni tehničar
Komercijalni tehničar
Aranžer
Girl in a jacket

Upoznaj našu školu!


MISIJA:
Misija naše škole je da svojim kvalitetnim odgojem i obrazovanjem omogući sticanje opšteobrazovnih i stručnih znanja koja su neophodna za lični razvoj svakog učenika.


Obavještenja

Obavještenja za redovne i vanredne učenike

Redovni učenici

RASPORED ISPITNIH KOMISIJA MATURSKOG/ ZAVRŠNOG ISPITA ZA REDOVNE I VANREDNE KANDIDATE U AUGUSTOVSKOM ISPITNOM ROKU školske 2017/2018.godine

RASPORED POLAGANJA PREDMETNIH ISPITA ZA REDOVNE UČENIKE U AUGUSTOVSKOM ISPITNOM ROKU ŠK. 2017/2018.GODINA

PRIPREMNA NASTAVA ZA POPRAVNI ISPIT U AUGUSTOVSKOM ISPITNOM ROKU školske 2017/2018. godine

RASPORED POLAGANJA RAZLIKE PREDMETA ZA REDOVNE UČENIKE PO NPP EU VET II ZA APRILSKI ISPITNI ROK U ŠKOLSKOJ 2017/2018. GODINI

Aranžer

Komercijalni tehničar

Trgovac

KONSULTATIVNA NASTAVA

Aranžer

RASPORED POLAGANJA RAZLIKE PREDMETA REDOVNI UČENICI PO NPP EU VET II ZA JANUARSKO-FEBRUARSKI ISPITNI ROK U ŠKOLSKOJ 2017/2018. GODINI

Komercijalni tehničar

Aranžer

Trgovac


RASPORED ISPITNIH KOMISIJA ZAVRŠNOG ISPITA ZA REDOVNE UČENIKE U JANUARSKOFEBRUARSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2017/2018. GODINE

Ispitna komisija


KONSULTATIVNA NASTAVA

Konsultativna nastava (Aranžer)

Konsultativna nastava (Komercijalni tehničar)

Konsultativna nastava (Trgovac)

Vanredni učenici

RASPORED POLAGANJA RAZREDNIH I DOPUNSKIH ISPITA ZA VANREDNE UČENIKE U AUGUSTOVSKOM ISPITNOM ROKU ŠK. 2017/2018. GODINA ZA ZANIMANJE ARANŽER

RASPORED POLAGANJA RAZREDNIH I DOPUNSKIH ISPITA ZA VANREDNE UČENIKE U JUNSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2017/2018. GODINE

Aranžer i Trgovac

Poslovno-pravni tehničar i Komercijalni tehničar

RASPORED POLAGANJA RAZREDNIH I DOPUNSKIH ISPITA ZA VANREDNE UČENIKE U APRILSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2017/2018. GODINE

Aranžer i Trgovac

Poslovno-pravni tehničar i Komercijalni tehničar

RASPORED POLAGANJA RAZREDNIH I DOPUNSKIH ISPITA ZA VANREDNE UČENIKE U JANUARSKO-FEBRUARSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2017/2018. GODINE

Poslovno-pravni tehničar i Komercijalni tehničar

Aranžer i Trgovac


RASPORED ISPITNIH KOMISIJA MAUTRSKOG/ ZAVRŠNOG ISPITA ZA VANREDNE KANDIDATE U JANUARSKO-FEBRUARSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOKLSKE 2017/2018. godine

Ispitna komisija


KONSULTATIVNA NASTAVA

Konsultativna nastava(Aranžer i Trgovac)

Konsultativna nastava (PPT i KT)


Kontakt

Armaganuša 29, Sarajevo

033/445-789; 033/205-942

ssts@bih.net.ba